MƏHSULLAR

Əsasən ağır metallurgiya sahəsində: odadavamlı materiallar, habelə azbest örtüklər, ucluqlar və s. bu kimi malların tədarükünü illərdir layiqincə yerinə yetirir.

Sənaye tipli depo və rəf sitemlərinin satışı və quraşdırılması da şirkətimizin aktiv fəaliyyət növlərindən biridir.

Bundan başqa, kompleks təchizat xidməti göstərən şirkətimiz müştərilərinin istəklərinə uyğun olaraq sərf materiallarının tədarükünü də təşkil edir.

#

ÜZƏN PLİTƏ

#

AXIN KANALI

#

ASBEST ŞAON

#

QRAFİT HALQA

#

AXIN İDARƏETMƏ PANELİ VƏ AXIN KANALI

#

UCLUQ

#

SIRĞA

#

ASBEST KAON

#

ÜST TƏBƏQƏ

#

XRİZOLİTLİ AZBEST

#

QRAFİT ROUTER

#

KERAMİK FİLTER

#

KERAMİK FİLTER

#

TÖKMƏ UCLUQ

#

DEPO VƏ RƏF SİSTEMLƏRİ